KROK PO KROKU

I.            Przygotowanie

 

Cała rekrutacja i kontakt z Fundacją odbywają się drogą elektroniczną pod adresem: styp.1rok@fejj.pl. Na zapytania o tematyce jasno wytłumaczonej na naszej stronie nie będziemy udzielać odpowiedzi. Pamiętaj, że odpowiadamy tylko na wiadomości podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem!

Przed zarejestrowaniem się na stronie Fundacji dokładnie zapoznaj się z Regulaminem. Musisz mieć pewność, że spełniasz wszystkie jego warunki.

Wszyscy kandydaci do stypendium są traktowani równo i zgodnie z Regulaminem.

Jeśli nie spełniasz nawet jednego warunku Regulaminu, nie możesz ubiegać się o stypendium.

 

II.            Wypełnianie wniosku

 

Aby złożyć wniosek o stypendium, należy się zarejestrować na naszej stronie internetowej i przejść przez 3 części wniosku.

W pierwszej kolejności należy zorientować się, czy spełniasz wszystkie warunki Regulaminu. Następnie należy podać swoje dane (punkty I, II i III ppkt 1-5) i zaznaczyć oświadczenia na dole strony. Na tym etapie można zarówno przejść do obliczania dochodu, jak i wypełnić resztę wniosku.

 

III.            Upoważnienia

 

Po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów, można przejść do wysyłania wniosku. Przed wysłaniem wniosku należy złożyć upoważnienia na Uczelni i w Urzędzie Gminy/Miasta w celu potwierdzenia Twoich danych droga elektroniczną.

Załączniki 2 i 3 stanowią wzory upoważnień do Uczelni i Urzędu.

Złożenie upoważnień osobom do kontaktu jest zalecane przez Fundację, aby bezproblemowo załatwić potwierdzenia. Upoważnienia powinny być złożone głównie po to, by osoba potwierdzająca nie była blokowana przez ustawę o ochronie danych osobowych. Fundacja zaleca złożenie podpisanych i wydrukowanych upoważnień osobiście przed wysłaniem wniosku (na upoważnieniu składanym do poszczególnych instytucji pracownik przyjmujący upoważnienie powinien złożyć podpis na Twojej kopii, w celu uniknięcia nieporozumień),  aczkolwiek forma ich przekazania zależy od odbiorcy dokumentu. Niektórzy kandydaci składali upoważnienia drogą pocztową lub mailową, jednak pamiętaj aby zrobić to przed wysłaniem wniosku, po wcześniejszym umówieniu się z adresatem.

 

Jeśli spotkasz się z odmową udzielenia potwierdzenia, przedstaw Opinię Prawną. Pamiętaj, że to Ty jesteś właścicielem swoich danych osobowych.

Pamiętaj, że:

(Uczelnia)

- Adres e-mail Dziekanatu lub Komisji Rekrutacyjnej musi zawierać w sobie domenę uczelni. Warto zorientować się, który organ udzieli Ci potwierdzenia (musi mieć dostęp do danych o przyjętych na studia).

- Fundacja podczas rekrutacji wymaga potwierdzenia „przyjęcia na studia” a nie tego, że jesteś studentem.

- informacja o przyjętych na studia jest ogólnodostępna, więc dziekanat nie powinien mieć problemu z przekazaniem jej do Fundacji.

- gdyby dziekanat odmówił potwierdzenia, możesz spróbować porozmawiać z osobą na wyższym stanowisku (kierownik dziekanatu, prodziekan, dziekan) lub poprosić naszych byłych stypendystów studiujących na tej samej uczelni o wskazanie odpowiedniej osoby do udzielenia potwierdzenia (fejj.pl -> zakładka kontakt -> wyślij zapytanie).

 

(Urzędu Gminy / Miasta)

- Adres e-mail Urzędu powinien być adresem służbowym, oficjalnym.

- Fundacja wymaga potwierdzenia, że pod wskazanym adresem jest zameldowana osoba o Twoim imieniu i nazwisku,

- Często organem potwierdzającym wnioski jest Urząd Stanu Cywilnego.

 

Dla osób, które mają pytania bądź problem w związku z konkretnymi instytucjami, w zakładce „kontakt” jest dostępny formularz kontaktowy do stypendystów poprzednich edycji FEJJ. Dysponują oni doświadczeniem i na pewno chętnie Ci pomogą.

 


IV.            Potwierdzenia (opis systemu)

 

 

Po kompletnym wypełnieniu wniosku należy go wysłać do Fundacji, przez kliknięcie przycisku „wyślij wniosek”. Prośby o potwierdzenie danych we wniosku są automatycznie wysłane do Uczelni i Urzędu Gminy lub Miasta. Prośby zostaną wysłane z adresu styp.1rok@fejj.pl.

 

Jeśli pracownik Uczelni lub Urzędu twierdzi, że wiadomość do niego nie dotarła, należy:

-sprawdzić poprawność wpisanego adresu e-mail

-poprosić pracownika o sprawdzenie folderu spam

-jeśli powyższe kroki nie poskutkowały, napisz do nas,  spróbujemy Ci pomóc.

 

Nie licząc pierwszego „zbiorczego” wysłania próśb, każdą z nich można wysłać nie więcej niż 5 razy.

-Jeśli pracownik instytucji nie kliknie w prośbie żadnej z opcji, to po 5 dniach od ostatniego wysłania odblokuje się opcja zmiany danych we wniosku i możliwość ponownego wysłania.

-Jeśli adresat kliknie „nie potwierdzam”, zmiana danych i możliwość ponownego wysłania zostają odblokowane natychmiast.

-Jeśli wysłałeś wniosek i zorientowałeś się, że w Twoich danych jest błąd, napisz do Fundacji, a my umożliwimy Ci ich poprawienie.

Ponowne wysłanie którejkolwiek prośby nie kasuje dotychczas uzyskanych potwierdzeń.

W momencie, kiedy uzyskasz komplet potwierdzeń, zostaniesz wpisany na listę osób z potwierdzonym wnioskiem, zgodnie z datą wpłynięcia ostatniego potwierdzenia.

Pamiętaj o tym, że czas uzyskania kompletu potwierdzeń wniosku decyduje o przyznaniu stypendium.

 

 

 

  V.            Po zakończeniu rekrutacji

 

  • Weryfikacja wniosków

Po zakończeniu rekrutacji nastąpi ostateczna weryfikacja wniosków. Fundacja może poprosić Cię o przysłanie dokumentów, które należało zgromadzić do wypełnienia wniosku.

 

  • Ogłoszenie listy stypendystów

Kiedy Lista stypendystów zostanie zatwierdzona, informacja o przyznanym stypendium zostanie natychmiast wysłana drogą mailową, osobno do każdego stypendysty.

 

  • Potwierdzenie rozpoczęcia studiów

1 października  zostanie wysłana drogą mailową prośba o potwierdzenie rozpoczęcia studiów do dziekanatów osób, które zakwalifikowały się do stypendium.

W przypadku, gdyby zaszła potrzeba zmiany adresu e-mail dziekanatu (nie dotyczy zmiany kierunku lub uczelni), na Twoim koncie będzie dostępny odpowiedni formularz. Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Fundację.

Prosimy zorientować się już przy wypełnianiu wniosku, który organ i z jakiego adresu e-mail będzie w stanie udzielić takiego potwierdzenia.

 

VI.            Potwierdzenie zaliczenia I semestru w marcu

1 marca zostanie wysłana drogą mailową prośba o potwierdzenie zaliczenia I semestru do dziekanatu. Zaliczenie warunkowe lub deficyt punktów ECTS są równoznaczne z niezaliczeniem I semestru.

Przed wysłaniem prośby należy dostarczyć do dziekanatu upoważnienie (Załącznik nr 6).

Gdyby zaszła potrzeba zmiany adresu e-mail dziekanatu, na Twoim koncie będzie dostępny odpowiedni formularz. Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Fundację.

Nieuzyskanie Potwierdzenia w wyznaczonym terminie oznacza brak prawa do dalszego otrzymywania stypendium. Rat wypłaconych przed niezaliczeniem I semestru nie trzeba zwracać.

 

Jeśli masz pytania, w pierwszej kolejności zajrzyj do Aktualności oraz FAQ, gdzie zamieszczamy istotne wyjaśnienia i wskazówki.