REGULAMIN + ZAŁĄCZNIKI

 

Regulamin VII Edycji programu stypendiów akademickich na rok 2018/2019 

 

Załącznik 1- wzór wniosku

Załącznik 2- upoważnienie uczelni w celu potwierdzenia danych

Załącznik 4- wzór obliczania dochodu

Zaswiadczenie nr 1 do Załącznika 4 (Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym)

Zaświadczenie nr 2 do Załącznika 4 (Zaświadczenie o wysokości pobieranego/ nie pobieranego świadczenia z "Programu 500 Plus")

 

Regulamin VI Edycji  programu stypendiów akademickich na rok 2017/2018

 

Załącznik nr 1 - Wzór wniosku

Załącznik nr 2 - Upoważnienie uczelni do potwierdzenia przyjęcia na studia

Załącznik nr 3 - Upoważnienie Urzędu Gminy lub Miasta do potwierdzenia danych

Załącznik nr 4  - Wzór obliczania dochodu

Zaświadczenie nr 1 do Załącznika nr 4  - (Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym)

Zaświadczenie nr 2 do Załącznika nr 4  - (Zaświadczenie o wysokości pobieranego/ nie pobieranego świadczenia z "Programu 500 Plus")

 

Wzory upoważnień dla Stypendystów, niezbędne po zakończeniu procesu rekrutacji (należy złożyć w dziekanacie przed wysłaniem prośby przez Fundację zarówno 9 października 2017 jak i 1 marca 2018):

Załącznik nr 5 - Upoważnienie uczelni do potwierdzenia rozpoczęcia studiów

Załącznik nr 6 - Upoważnienie uczelni do potwierdzenia zaliczenia I semestru studiów

 

Uwaga! Upoważnień nie należy wysyłać do Fundacji!