PROGRAM ROZWOJU

PROGRAM ROZWOJU

Zarząd Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia przygotowany jest na dynamiczny jej rozwój. Fundacja przyznała już:

• w 2012 r. – 100 stypendiów,

• w 2013 r. – 311 stypendiów,

• w 2014 r. – 420 stypendiów,

• w 2015 r. – 517 stypendiów,

• w 2016 r. – 608 stypendiów,

W kolejnych latach Fundacja planuje przyznać po 500 Stypendiów rocznie wśród studentów I roku.