TERMINARZ

V Edycja stypendiów w roku akademickim 2016/2017

  1. Do końca lutego 2017r. Fundacja przekaże deklaracje PIT-8C  za rok 2016 poprzez udostępnienie podpisanego elektronicznie pliku PDF na osobistym koncie studenta lub listownie.

VI Edycja stypendiów w roku akademickim 2017/2018

  1. Wnioski o stypendium należy składać wyłącznie elektronicznie po zarejestrowaniu się na stronie Fundacji. Formularz wniosku będzie aktywny na stronie internetowej Fundacji od 11 lipca 2017r.
  2. Ostateczny termin wpłynięcia potwierdzonych wniosków o stypendium na rok akademicki 2017/2018 upływa 8 września 2017r. o godzinie 16:00.
  3. Od końca sierpnia do końca września będzie trwała weryfikacja wniosków. W związku z nią, studenci mogą zostać poproszeni o wyjaśnienia lub przysłanie odpowiednich dokumentów.
  4. Informacja o tym, komu zostało przyznane stypendium zostanie wysłana indywidualnie na adres mailowy studenta do 1 października 2017r.
  5. 9 Października 2017r. zostanie wysłana prośba do dziekanatu o potwierdzenie rozpoczęcia studiów. Potwierdzenie musi wpłynąć do 23 października 2017r.
  6. Do końca lutego 2018r. Fundacja przekaże deklaracje PIT-8C za rok 2017 poprzez udostępnienie podpisanego elektronicznie pliku PDF na osobistym koncie studenta.
  7. W terminie od 1 marca do 15 marca 2018r. należy uzyskać potwierdzenie zaliczenia I semestru od Uczelni.
  8. W terminie od 18 czerwca do 6 lipca 2018r. należy udzielić informacji o stanie zaliczenia II semestru na koncie studenta.
  9. Do końca lutego 2019r. Fundacja przekaże deklaracje PIT-8C za rok 2018 poprzez udostępnienie podpisanego elektronicznie pliku PDF na osobistym koncie studenta.

 

 

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości pomoc uzyskasz pisząc na adres mailowy: styp.1rok@fejj.pl