Stypendia FEJJ a obliczanie dochodu do stypendium socjalnego z uczelni

2014-12-11

W sierpniu br. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie na początku roku akademickiego 2014/2015. Zgodnie z nią stypendia od organizacji pozarządowych nie będą się teraz wliczały do dochodu przy staraniach o stypendium socjalne z uczelni.

Wstępna informacja na temat rekrutacji do III Edycji stypendiów na rok akademicki 2014/2015.

2014-11-07

Podczas rekrutacji do III Edycji stypendiów akademickich Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia na naszej stronie zarejestrowało się 1477 osób. Spośród nich 1256 wstępnie wypełniło wniosek. 897 osób wysłało swój wniosek, a 627 otrzymało wszystkie potwierdzenia. Zgodnie z Regulaminem stypendium zostało przyznane 400-u pierwszym osobom, które spełniły wszystkie warunki Regulaminu.

Fundator postanowił przyznać dodatkowo stypendium także 20 osobom o najniższych dochodach, które znalazły się poza limitem 400-u, ale uzyskały wszystkie potwierdzenia wniosku.

24 października wypłaciliśmy 420 pierwszych rat stypendiów.

Dziękujemy za aktywną i owocną współpracę zarówno aktualnym stypendystom jak i tym z poprzedniej edycji, którzy pomagali odpowiadając na zapytania swoich młodszych kolegów.

Prezes Zarządu Fundacji

Jerzy Juzoń