Wysłanie próśb o potwierdzenie rozpoczęcia studiów

2015-10-01

Uprzejmie informujemy, w dniu dzisiejszym zostały wysłane prośby o potwierdzenie rozpoczęcia studiów do uczelni studentów, którzy otrzymali pozytywne decyzje w sprawie przyznania stypendium. Termin uzyskania potwierdzenia mija z dniem 20 października br. W przypadku nieuzyskania potwierdzenia w terminie, student traci Prawo do stypendium. Prosimy o dopilnowanie tej sprawy w dziekanatach. 

Zakończenie rekrutacji do stypendium na rok akademicki 2015/2016

2015-09-01

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem, 31 sierpnia o godzinie 16:00 zakończyliśmy rekrutację do Stypendium FEJJ. Gratulujemy wszystkim, którym udało się otrzymać komplet potwierdzeń. Decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium zostanie do was wysłana drogą mailową nie później niż 1 października 2015r.

Pamiętajcie, że zanim otrzymacie maila od Fundacji, możecie zostać poproszeni o wyjaśnienia dot. wypełnienia wniosku lub przysłanie dokumentów (Regulamin §6, ust. 8).

Informacja o liczbie potwierdzonych wniosków

2015-08-29

Uprzejmie informujemy, że na dzień dzisiejszy liczba potwierdzonych wniosków znacząco przekracza 500. Kandydaci, których wnioski jeszcze nie uzyskały wszystkich potwierdzeń nie mają realnych szans na zmieszczenie się w limicie pięciuset planowanych stypendiów.

Obecnie trwa weryfikacja wniosków. Kandydatów, którzy już otrzymali 2 niezbędne potwierdzenia, prosimy o dokładne sprawdzenie czy zgodnie z Załącznikiem nr 4 nie brakuje Wam żadnych dokumentów dotyczących obliczenia dochodu.

Decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium zostanie przesłana drogą mailową w Regulaminowym terminie do 1 października 2015r.

Wszystkim aplikującym o stypendium dziękujemy za aktywną współpracę i życzymy powodzenia na studiach oraz w życiu osobistym!

Upoważnienia do potwierdzenia danych - dla Urzędu Gminy lub Miasta oraz dla Uczelni

2015-08-09

Upoważnienia (Załączniki 2, 3, 5 i 6 do Regulaminu) zostały stworzone, aby ułatwić kandydatom starania o potwierdzenie z uczelni i z urzędu gminy lub miasta. Fundacji upoważnienia nie są potrzebne, bo dotyczą one relacji pomiędzy Wami a instytucją. Nie należy ich wysyłać do Fundacji. 

Zalecamy złożenie upoważnień osobiście przed wysłaniem wniosku, jednak wszystko zależy od ustaleń z osobą upoważnianą. Z naszych informacji wynika, że kandydaci wysyłali upoważnienia także pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Załączniki 2, 3, 5 i 6 stanowią wzory upoważnień i można je modyfikować jeśli zajdzie taka potrzeba.

Pomniejszenie lipcowej raty Stypendium

2015-07-20

Drodzy Studenci,

Informujemy, że ostatnia rata Stypendium wypłacona w lipcu br. zostanie pomniejszona o 1 zł z tytułu podatku dochodowego i wyniesie 543 zł. Kwota wolna od podatku to 3800 zł w danym roku kalendarzowym. W 2015 w sumie przysługuje Wam 3808 zł i od nadwyżki (8zł) Fundacja musi zapłacić podatek.