Otwarcie rekrutacji na V Edycję Stypendiów Akademickich

2016-07-11

Z radością informujemy, że rekrutacja na V edycję została otwarta 11 lipca 2016 r.!

W tej Edycji Fundacja przewiduje przyznać 600 stypendiów.

Wszystkich, którzy spełniają warunki Regulaminu zachęcamy do składania wniosków.

Przekazanie informacji o zaliczeniu II semestru

2016-06-15

Zgodnie z Regulaminem Fundacji do 5 lipca br. każdy stypendysta musi przekazać informację o statusie zaliczenia II semestru.

Zaznaczamy, że informacji nie przekazuje dziekanat. Dokonuje tego stypendysta poprzez swoje konto na fejj.pl.

Zaznaczenie którejkolwiek odpowiedzi nie powoduje żadnych skutków finansowych – tzn. że jeśli nie zdałeś lub jeszcze nie zdałeś jakichś egzaminów stypendium nie zostanie wstrzymane.

Wstrzymanie wypłaty następuje w momencie kiedy odpowiedź nie zostanie udzielona w terminie.

Możliwość udzielania informacji jest już aktywna na fejj.pl po zalogowaniu w zakładce „twoje konto” -> „Przekazanie informacji o zaliczeniu II semestru”.

Zatwierdzenie Regulaminu na V Edycję stypendiów Akademickich

2016-05-04

Z radością informujemy, że Regulamin na V Edycję, dla studentów rozpoczynających I rok studiów w roku akademickim 2016/2017, został zatwierdzony przez Zarząd Fundacji i jest już dostępny.

Zachęcamy do zapoznania się z nim w zakładce "Dokumenty" -> "Regulamin"

Dostępny jest również plakat promujący V Edycję - do pobrania w zakładce "kontakt" -> "Materiały promocyjne".

Adres e-mail uczelni a potwierdzanie zaliczenia I semestru

2016-02-16

Uprzejmie informujemy, że od dzisiaj, na waszym koncie, jest dostępna opcja zmiana adresu e-mail organu uczelni, który będzie udzielał Wam potwierdzenia zaliczenia I semestru.

Apelujemy aby przed 1 marca upewnić się, że podany we wniosku adres e-mail uczelni jest prawidłowy. Należy też upoważnić organ uczelni do potwierdzenia danych (Załącznik nr 6 do Regulaminu).

Ewentualnej zmiany należy dokonać przed tą datą (czyli przed wysłaniem prośby o potwierdzenie do dziekanatów). Potwierdzenie należy uzyskać do 15 marca.

Przekazanie deklaracji PIT-8C

2016-02-15

Deklaracje PIT-8C za 2015 rok zostaną przekazane stypendystom bieżącej oraz poprzedniej edycji przed końcem lutego, zgodnie z ustawowym terminem.

Dokumenty w formacie PDF, podpisane podpisem elektronicznym, zostaną udostępnione na indywidualnych kontach studentów (stypendyści III edycji, którzy nie wyrażali chęci otrzymania PIT drogą elektroniczną, otrzymają je listownie).